penetrace.jpg

Penetrační nátěry

pro všechny druhy podkladů

PRODUKTY | Penetrační nátěry

velmi rychle tvrdoucí penetrace pod PMMA nebo PUR stěrky vhodná pro všechny podklady a použitelná i za nízkých teplot

KEMPERTEC D

bezrozpouštědlová polyuretanová penetrace pro nesavé podklady

KEMPERTEC-EP.jpg
KEMPERTEC EP

univerzální bezrozpouštědlová epoxidová penetrace na minerální podklady, kovy a vybrané plasty

KEMPERTEC R

rychle tvrdnoucí bezrozpouštědlová polyuretanová penetrace pro nesavé podklady

rychle tvrdnoucí epoxidová penetrace použitelná od brzkého jara do pozdního podzimu

KEMPERTEC FPO

speciální penetrace na polyolefinové TPO nebo FPO hydroizolační folie

KEMPERTEC TG

disperzní penetrace pro vápenné, vápno-cementové nebo cementové omítky